Director

Søren Lemonius

PARTNER, SUNSTONE CAPITAL

b. 1965

Member of the Board of Directors (since 2006), Investor Representative (Sunstone Life Science Ventures)
Independent in relation to the Company
Not independent in relation to major shareholders
Chairman of Nuevolution’s Remuneration Committee
Number of shares: Sunstone Capital 8,930,580
Number of warrants: 0

Mr. Lemonius is one of three founding Life Science Partners at Sunstone Capital and has previously spent 10+ years in corporate management. During five years as CTO at Danionics, he participated in developing the company from a 30-employee technology company to a €27+ million, 300+ employees, product selling, listed company. He was responsible for releasing three new product generations. Before joining Danionics, Søren was Innovation Manager at FOSS Analytical, a private, €285+ million developer and producer of analytical equipment.

Søren currently also serves on the boards of Eurodiagnostica AB, Galecto Biotech AB A/S and is an observer at the Board of Symphogen A/S.

He holds a Master’s Degree in Experimental Cell Biology from the University of Odense.

På svenska

Read more

STYRELSELEDAMOT

SØREN LEMONIUS

f. 1965

Styrelseledamot (sedan 2006), ägarrepresentant (Sunstone Life Science Ventures)
Beroende i förhållande till stötte aktieägare
Oberoende i förhållande till bolaget
Ordförande för Nuevolutions ersättningsutskott
Aktieinnehav: Sunstone Capital 8 930 580
Teckningsoptionsinnehav: 0 (0)

Hr Lemonius är partner och en av tre grundarna av Sunstone Life Science Ventures och har tidigare spenderat mer än tio år i olika företagsledningar. I de fem år som Chief Technology Officer på Danionics var han delaktig i att utveckla företaget från ett riskkapitalfinansierat, privat bolag med 30 anställda, till ett noterat bolag med en omsättning på 27 MEUR och 300 anställda. Han var ansvarig för att släppa tre nya produktgenerationer. Innan Danionics var Søren Innovation Manager på FOSS Analytical, ett privatägt bolag som utvecklar och försäljer analytisk utrustning och har en omsättning på mer än MEUR 285.

Søren är styrelseledamot i Eurodiagnostica AB, Galecto Biotech AB och är observatör i styrelsen i Symphogen A/S.

Han har magisterexamen i experimentell cellbiologi vid universitetet i Odense.