Chairman of the Board

Stig Løkke Pedersen

b. 1961

Chairman of the Board (since 2001)
Independent in relation to the Company
Independent in relation to major shareholders
Member of Nuevolution’s Nomination Committee, Audit Committee and Remuneration Committee
Number of shares: 212,334
Number of warrants: 242,476 warrants series 1 and 148,167 warrants series 2

Mr. Pedersen holds a Masters in Economics from Aalborg University and has served as independent chairman of the Board since 2001. Until June 2011, Stig served as an Executive Vice President of Commercial Operations of H. Lundbeck A/S, heading all commercial activities in the Group. Stig was appointed member of Lundbeck’s Board of Management in 2003, and his responsibilities included the establishment of Lundbeck in a large number of countries and regions, including the USA, Japan and Latin America.

Stig serves currently as Executive Chairman in moksha8. He is furthermore also Chairman of the Board of Directors in Transmedica A/S, Nuevolution AB and SSI Diagnostics A/S and is Member of the Board of Directors of Broen-Lab A/S, Skybrands A/S, MSI Methylation Sciences Inc in Vancouver, Canada and Index Pharmaceuticals AB in Stockholm, Sweden.

På svenska

Read more

STYRELSENS ORDFÖRANDE

Stig Løkke Pedersen

f. 1961

Styrelsens ordförande (sedan 2001)
Oberoende i förhållande till stötte aktieägare
Oberoende i förhållande till bolaget
Ledamot i Nuevolutions nominerings-, revisions- och ersättningsutskott
Aktieinnehav: 212 334
Teckningsoptionsinnehav: 242 476 teckningsoptioner serie 1 och 148 167 teckningsoptioner serie 2

Hr Pedersen har magisterexamen i ekonomi från Aalborg Universitet, och har varit styrelsens oberoende ordförande sedan 2001. Fram till juni 2011 fungerade Stig som Executive Vice President of Commercial Operations inom H. Lundbeck A/S, och ledde därmed alla kommersiella aktiviteter i koncernen. Stig utnämndes medlem av ledningsgruppen i 2003 och hade ansvaret för den omfattade etableringen av Lundbeck i ett stort antal länder och regioner, bland annat USA, Japan och Latinamerika.

Stig är styrelseordförande i moksha8 Ltd., Transmedica A/S och SSI Diagnostics A/S och styrelseledamot i Broen-Lab A/S, SkyBrands A/S, AntibioTx A/S, MSI Methylation Sciences Inc. och Index Pharmaceuticals AB (publ).