Teknologiutveckling hos Nuevolution: Nuevolution uppgraderar sin samling av föreningar till 40 biljoner för Chemetics™ plattformen

Stockholm, 14 februari 2017. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) tillkännagav idag den framgångsrika produktionen och valideringen av sitt nya bibliotek med ultrahög komplexitet med 40 biljoner (40 000 000 000 000) föreningar. Det nya biblioteket är ungefär 10 000 gånger större än Nuevolutions tidigare och utgör sannolikt den största samlingen av syntetiska föreningar i världen.

Det 40 biljoner stora biblioteket har tagits fram genom användningen av tiotusentals individuella fragment (byggstenar) och innehåller en aldrig tidigare skådad kemisk mångfald.

Biblioteket har tagits fram med huvudfokus på hit-identifiering för viktiga terapeutiska mål, som är och har varit svåra att adressera med andra metoder. Den första screeningen med det nya biblioteket mot en liten delmängd av sådana svåra mål har identifierat både nya unika scaffolds och föreningar med pikomolar-potens (extrem och mycket ovanlig potens) för sitt mål. Dessa har identifierats direkt från biblioteket utan att ytterligare optimering behövts.

“Resultatet visar den enorma kraft som finns i Chemetics™ plattformen. Det stödjer både Nuevolutions växande pipeline och program med nuvarande och framtida samarbets­partners”, säger Dr Thomas Franch, CSO, och fortsätter: “Vi har arbetat med det nya biblioteket i ungefär två år och är mycket glada över att nu kunna ta detta extraordinära bibliotek i användning i vårt sökande efter nya, innovativa läkemedel”.

För mer information kontakta gärna:

Thomas Franch, CSO
Telefon: +45 7020 0987
E-post: tf@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

 

Om Chemetics™

Nuevolutions plattformsteknologi Chemetics™ består av egenutvecklade metoder som möjliggör DNA-kodning av substansbibliotek för snabb och kostnadseffektiv screening av sjukdomsmål. Nuevolution producerar årligen upp till åtta Chemetics™ bibliotek. För ytterligare detaljer se Nuevolution hemsida: www.nuevolution.com.

Om Nuevolution
Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tisdag den 14 februari 2017 kl. 13.00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST).Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.