Teknologiutveckling hos Nuevolution: Nuevolution uppgraderar sin samling av föreningar till 40 biljoner för Chemetics™ plattformen

Stockholm, 14 februari 2017. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) tillkännagav idag den framgångsrika produktionen och valideringen av sitt nya bibliotek med ultrahög komplexitet med 40 biljoner (40 000 000 000 000) föreningar. Det nya biblioteket är ungefär 10 000 gånger större än Nuevolutions tidigare och utgör sannolikt den största samlingen av syntetiska föreningar i världen.

Det 40 biljoner stora biblioteket har tagits fram genom användningen av tiotusentals individuella fragment (byggstenar) och innehåller en aldrig tidigare skådad kemisk mångfald.

Biblioteket har tagits fram med huvudfokus på hit-identifiering för viktiga terapeutiska mål, som är och har varit svåra att adressera med andra metoder. Den första screeningen med det nya biblioteket mot en liten delmängd av sådana svåra mål har identifierat både nya unika scaffolds och föreningar med pikomolar-potens (extrem och mycket ovanlig potens) för sitt mål. Dessa har identifierats direkt från biblioteket utan att ytterligare optimering behövts.

“Resultatet visar den enorma kraft som finns i Chemetics™ plattformen. Det stödjer både Nuevolutions växande pipeline och program med nuvarande och framtida samarbets­partners”, säger Dr Thomas Franch, CSO, och fortsätter: “Vi har arbetat med det nya biblioteket i ungefär två år och är mycket glada över att nu kunna ta detta extraordinära bibliotek i användning i vårt sökande efter nya, innovativa läkemedel”.

För mer information kontakta gärna:

Thomas Franch, CSO
Telefon: +45 7020 0987
E-post: [email protected]

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: [email protected]

 

Om Chemetics™

Nuevolutions plattformsteknologi Chemetics™ består av egenutvecklade metoder som möjliggör DNA-kodning av substansbibliotek för snabb och kostnadseffektiv screening av sjukdomsmål. Nuevolution producerar årligen upp till åtta Chemetics™ bibliotek. För ytterligare detaljer se Nuevolution hemsida: www.nuevolution.com.