Telekonferens för att diskutera det strategiska samarbetet med Almirall

Stockholm, 12 december 2016. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) meddelar att bolagets verkställande ledning att hålla en webbsänd telefonkonferens för att diskutera det strategiska samarbetet med Almirall måndag 12 december kl. 14.00 CET. Deltagande i telefon­konferensen görs enligt följande:

LIVE-deltagande måndag 12 december 2016 14:00 CET

Telefonnummer:
SE: +46 85 664 2690
DK: +45 3544 5575
UK: +44 20 3008 9802
US: +1 855 831 5945

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

INSPELNING av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev
Verkställande direktör
Nuevolution AB (publ)
Telefon: +45 7020 0987
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen
Chief Financial Officer
Nuevolution AB (publ)
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande måndag 12 december 2016 kl. 11.30 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.